Skælskør Kirsebær logo
Bikasse med bier på plantagen

Biodiversitet

Biodiversitet er vigtigt for os, da vi arbejder med naturen om at skabe sunde og gode frugter. 

Derfor prøver vi at skabe gode levesteder for nyttedyr, og mindske skadedyr. Du vil f.eks. i vores plantager se at vi lader gamle træstammer liggende i vores skel så der er steder insekterne kan bo. Vi hænger også ørentvistboliger op, da ørentvisten er en god ven at have med på holdet. 

I maj måned hænger vi ferromonforvirring op, det er små plastik stykker som udsender et ferromon som forvirrer insekterne i at parre sig. Dette gør vi for at mindske antallet af skadedyr så vi kan sprøjte færre gange.

Vi forsøger hvor vi kan at skabe gode bosteder for vilde dyr. Vi har blandt andet sat egernhuse op, da vi har spottet nogle sorte egern som vi håber, vil slå sig ned.  Og i de kommende år vil vi have mere fokus på at skabe flerårige blomsterstykker så der er føde til insekter og bier hele året.